Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 

SkolPool Sverige har vårdgivaransvar för elever på Ellen Key skolan. Här nedan finns information riktad till vårdnadshavare.

 

EMI information (PDF)
Information till vårdnadshavare om hur EMI (tidigare benämnts som skolhälsovård) bedrivs i skolor där SkolPool Sverige har vårdgivaransvar.

 

Information om infektioner hos barn (PDF)
Ett barn med infektion behöver vara hemma från förskola eller skola. Hur smittan sprids, symptom, hur smitta undviks och hur länge barnet skall vara hemma i samband med sjukdom.

 

Information om springmask hos barn (PDF)
Ett barn med springmask behöver inte vara hemma från förskola eller skola, oavsett om barnet har fått läkemedel eller inte. Springmask är en vanlig men ofarlig tarmparasit. Var noggrann med hygienen under de två till tre veckor som barnet behandlas

 

För kontakt med skolsköterskan, vg se

Skolsköterska under Kontakta oss

 

För kontakt med skolläkaren, vg kontakta skolsköterskan.