Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 

Om Föräldraföreningen
Föräldraföreningen är föräldrarnas forum och alla föräldrar är medlemmar. Föreningen tar inte ut någon avgift för medlemskapet. Här finns det stora möjligheter att påverka skolans utveckling och man kan ta upp alla typer av frågor som rör skolan.
Föräldraföreningen med dess styrelse är ansvarig för julmarknaden (som är föreningens största inkomstkälla) och för städningen som utförs i skolan.

Styrelserepresentant
Mot slutet av vårterminen varje år väljer varje klass en ordinarie representant och en suppleant till föräldraföreningens styrelse. Styrelsen träffas ca en gång per månad under terminerna.

Städansvarig
Städansvarig organiserar klassens städning, både i samband med den gemensamma storstädningen i början av höstterminen och fördelning av städansvaret av klassrummet under terminerna. Föräldrarna sköter om städningen i barnens klassrum. I äldre klasser är eleverna själva mer delaktiga i städningen. De gemensamma utrymmena i skolan städas av ett städföretag. Föräldrar som har barn i flera klasser i skolan deltar i städningen i det äldsta barnets klass.

Marknadsansvarig
I samband med andra advent ordnas varje år en stor julmarknad på skolan. Den pågår både lördag och söndag. Detta är ett föräldraarrangemang som inte skolan eller lärarna ansvarar för. Varje klass har en föräldrarepresentant i marknadskommittén.
På julmarknaden brukar det vara kafé, restaurang, tomteverkstad, utställningar av elevarbeten, försäljning av bakverk och julprydnader och mycket mera. Alla föräldrar och elever medverkar före, under och efter marknaden.

Klassföräldrar
Bland föräldrarna i barnets klass utser man en eller två ”klassföräldrar”, vanligtvis för ett läsår i taget. Klassföräldrarna förbereder och håller i bl a föräldramötena tillsammans med klassläraren.
Varje klass brukar bland föräldrarna utse en kassör som har hand om klasskassan för sparande och inkomster från gemensamma aktiviteter. Dessa pengar används sedan efter föräldrarnas beslut till utflykter, resor eller andra kostnader.