• Vi vill ha en sund och positiv arbetsmiljö.
  • Den skall vara säker, hälsosam och inspirerande.
  • Alla medarbetare och elever skall känna sig välkomna och trygga.
  • Alla medarbetare skall vara informerade om och förstå sin arbetsuppgift.