Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 

Skolan har ett eget, välförsett bibliotek bestående av ca 5000 böcker som kontinuerligt ses över och är tillgängliga för skolans elever.

Bibliotekarien presenterar gärna ny litteratur och tipsar om böcker till skolarbete och fritid.