Har du gjort dig tankar om vilken gymnasieutbildning du ska välja efter avslutad niondeklass eller går du redan på gymnasium och har planer på att byta gymnasium? Läs lite om Carlgrenskas gymnasieutbildningar, eller besök Carlgrenskas hemsida på direkten!

 

Waldorf – Estet
Har du ett intresse för bild, form och design? Då är den här inriktningen något du kan söka. Efter avslutad utbildning kan du bli t.ex. konstnär och designer men du får även allmän behörighet att söka till Universitet och Högskola.

För att vara behörig att söka till denna gymnasieinriktning måste du ha minst betyget E i tolv, ämnen och svenska, engelska och matematik måste finnas med bland dessa.

 

Waldorf – Natur

Den här inriktningen kan du söka om du har ett större intresse för naturämnena, kemi, fysik och biologi samt för matematik. Men även om du gillar samhällsvetenskapliga ämnen och konstnärliga. Efter avslutad utbildning har du full behörighet till Universitet och Högskola och kan du t.ex. läsa vidare till civilingenjör och läkare.

För att vara behörig att söka detta program måste du ha minst betyget E i tolv ämnen och svenska, engelska, matematik, biologi, fysik och kemi måste finnas med bland dessa.

 

Waldorf – Natur Estet
Den här inriktningen kallades tidigare Waldorfprogrammet och är en inriktning där du kan blanda flera olika ämnen. Det går att se det som en blandning av samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och estetisk inriktning. Efter avslutad utbildning har du en bred behörighet till Universitet och Högskola och du kan t.ex. vidareutbilda dig till arkitekt, lärare och socionom. Efter denna inriktning är du behörig till samtliga utbildningar på Universitetsnivå utom civilingenjörsutbildningen som du måste komplettera med att läsa ett tekniskt basår men du får då i gengäld viss förtur till civilingenjörsutbildningarna. Detta är med andra ord den den gyllene medelvägen. Har du svårt att bestämma dig för vilket gymnasieprogram du skall välja men samtidigt behålla alla dörrar öppna för framtida val så skall du välja denna inriktning.

För att vara behörig att söka måste du ha minst betyget E i tolv ämnen och svenska, engelska, matematik, biologi, fysik och kemi måste finnas med bland dessa.

 

Mer om Carlgrenskas gymnasieutbildningar